Dopamina

DOPAMINA:

·         Dawkowanie:

o   1-7 µg/kg/min w ciągłym wlewie dożylnym

o   Produkt należy podawać po rozcieńczeniu do dużej żyły lub do układu żył centralnych, aby

zminimalizować ryzyko wynaczynienia. Nie podawać dotętniczo oraz w postaci bolusów.

W przypadku przedostania się produktu poza naczynie krwionośne postępowaniem z wyboru, w celu

ograniczenia zmian martwiczych, jest ostrzyknięcie miejsca wynaczynienia roztworem fentolaminy

(od 5 mg do 10 mg w od 10 do 15 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej) przy pomocy cienkiej igły do

wstrzyknięć podskórnych.

·         Wskazania do stosowania:


o   Zaburzenia hemodynamiczne występujące we wstrząsie spowodowanym zawałem mięśnia sercowego,

urazami, posocznicą, operacjami kardiologicznymi, zaostrzeniem przewlekłej zastoinowej

niewydolności serca oraz we wstrząsie prowadzącym do niewydolności nerek.

·         Działania niepożądane


o   Najczęściej występujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Skurcze dodatkowe pozazatokowe, tachykardia, bóle dławicowe, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia

tętniczego, zwężenie naczyń krwionośnych

W rzadkich przypadkach odnotowywano komorowe zaburzenia rytmu serca, które były śmiertelne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Nudności, wymioty

Rzadziej występujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego

Jeżenie włosów

Zaburzenia oka

Rozszerzenie źrenic

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe

Zaburzenia przewodzenia komorowego, bradykardia, rozszerzenie zespołu QRS w obrazie EKG,

podwyższenie ciśnienia tętniczego, zgorzel u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą naczyniową

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Martwica tkanek w wyniku wynaczynienia produktu

Wynaczynienie produktu może być przyczyną wystąpienia miejscowej martwicy tkanek.

Miejsce, w którym doszło do wynaczynienia produktu należy ostrzyknąć od 5 mg do 10 mg

fentolaminy w od 10 do 15 ml 0,9% roztworu soli fizjologicznej.

Mogą wystąpić zaburzenia biochemiczne – azotemia